Zobacz również

Nieruchomość - ciekawe informacje

Nieruchomość - ciekawe informacje

Pojęcie, które definiuje nieruchomości zawarte jest w kodeksie cywilnym. Mówi on, że nieruchomości to określona część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności, razem z budynkami i które są trwale związane z tym gruntem. Nieruchomością może także być część budynku, o ile stanowią jego wyodrębnioną własność, chodzi tu przede wszystkim o wyodrębnione lokale.

Jeśli jesteśmy nawet nie jesteśmy właścicielami nieruchomości to możemy władać działką, inwestować w nią i płacić podatki, ale polskie prawo pozwala wyprostować taką sytuację. Jedynym wyjściem jest zasiedzenie nieruchomości, ale też nie każdy może to zrobić. Zasiedzenie nieruchomości jest możliwe tylko wraz z zasiedzeniem użytkowania wieczystego gruntu. Prawo do zasiedzenia ma tylko posiadacz samoistny. Jest to inaczej użytkownik, który płaci podatek od tej nieruchomości lub uiszcza opłatę za użytkowanie wieczyste, ogrodził teren czy też ponosił wydatki związane z ubezpieczeniem budynków itd.

Na pewno nieruchomości nie zasiądzie osoba, która jest dzierżawcą lub najemcą, bo nie jest posiadaczem samoistnym tylko zależnym. Jednak nie wszystkie nieruchomości można zasiedzieć i zakaz ten obejmuje te o charakterze użyteczności publicznej, drogi publiczne, parki oraz takie nieruchomości, które przepisy wyłączyły z obrotu.

Nie można tez przez zasiedzenie nabyć np. części mieszkania, bo nie jest to odrębny lokal. Przepisy stawiają wiele warunków, które dotyczą możliwości zasiedzenie nieruchomości a samo stwierdzenie tego faktu wymaga orzeczenia sądowego.

Komentarze innych (0)

Inne aktualności